© Šilt.sk 2011 Digitálna tlač - túto činnosť realizujeme na tlačiarni MIMAKI, so šírkou tlače                                   1meter, s možnosťou širokého využitia: - samolepky - samolepky na autá a do exteriéru - Fotky - magnetické fólie - prospekty - svetelná reklama - fólie na textil- transferová tlač - fólie FLEX/FLOCK Digitálnu tlač realizujeme ako chránená dieľňa.   Postup pri objednávke je podobný ako pri výšivke.